Wszelkie treści i forma informacji zamieszczonych na stronie internetowej Reuma Centrum nie mają charakteru reklamy i służą jedynie podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Interpretowanie treści i formy informacji zamieszczonych na stronie internetowej Reuma Centrum w sposób inny niż wyżej wymieniony jest niezgodne z intencją i wolą właściciela i współpracowników Reuma Centrum.

Zawartość strony w tym podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Współpracownicy Reuma Centrum zastrzegają sobie prawo do zmiany cen oraz podanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.

Wszelkie prawa do strony Reuma Centrum oraz jej wszystkich elementów podlegają ochronieprawnej. Dotyczy to w szczególności oprogramowania i kodu strony, koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych,logo , znaków graficznych, treści merytorycznych.

Poprzez ochronę prawną należy rozumieć między innymi:

  • ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej
  • ochronę wszelkich publikowanych utworów zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zm.
  • ochronę innych treści i usług podlegających ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późniejszymi zm.
  • ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zm.
[vc_cta_button2 style="rounded" txt_align="center" title="Text on the button" btn_style="rounded" color="blue" size="md" position="right" h4="BEZPIECZEŃSTWO"]

Właściciel strony Reuma Centrum:

  • nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.
  • nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, jakie mogą być efektem zainfekowaniawirusami sprzętu komputerowego lub innych urządzeń w związku z dostępem i korzystaniem z tej witryny.
  • nie ponosi odpowiedzialności za treść, ochronę poufności i funkcjonowanie wszelkich stron lub witryn, do których linki zamieszczono na tej stronie.
[vc_cta_button2 style="rounded" txt_align="center" title="Text on the button" btn_style="rounded" color="blue" size="md" position="right" h4="Ochrony prywatności"]

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownicy strony podają swoje dane dobrowolnie i mają zapewnione prawo do wglądu w treść swoich danych oraz do wnoszenia poprawek.

Leave Comment