Dr n. med. Jakub Trefler jest specjalistą chorób wewnętrznych i reumatologii z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Dr Jakub Trefler pracował w Polsce między innymi w I Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Praskiego w Warszawie (specjalizacja z chorób wewnętrznych) oraz Instytucie Reumatologii przy ul. Spartańskiej w Warszawie, gdzie przeszedł szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii w Klinice Chorób Reumatycznych kierowanej przez Profesora Jacka Pazdura, a następnie w Klinice i Poliklinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej, w której pod kierunkiem Profesora Jana Łąckiego przygotował i obronił w 2009 roku pracę doktorską z zakresu reumatologii (nt. reumatoidalnego zapalenia stawów).

Od 2010 roku Dr Jakub Trefler jest związany z kierowaną przez Profesor Małgorzatę Wisłowską Kliniką Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie jako adiunkt kliniki i wykładowca akademicki szkolący w reumatologii studentów II Wydziału Lekarskiego oraz English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr Jakub Trefler jest autorem i współautorem wielu prac naukowych i podręczników akademickich z zakresu reumatologii.

Dr Jakub Trefler uczestniczy systematycznie w ustawicznym szkoleniu zawodowym, biorąc w ostatnich latach udział w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ponadto Dr Jakub Trefler przeszedł w ostatnich latach rozległe szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie ultrasonografii układu ruchu pod okiem najwybitniejszych w Polsce specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu w zakresie ultrasonografii reumatologicznej (m.in. staże w Pracowni USG Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie) jest jednym z propagatorów szerokiego zastosowania badania USG narządu ruchu w codziennej praktyce każdego reumatologa zgodnie z najlepszymi europejskimi i światowymi standardami reumatologicznymi.

Dr Jakub Trefler ma również ponad 10-letnie doświadczenie w pracy klinicznej w Wielkiej Brytanii, gdzie posiada rejestrację specjalistyczną GMC (General Medical Council) w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Dr Jakub Trefler pracował W Anglii, Szkocji i Walii w szpitalach państwowych NHS oraz najlepszych brytyjskich szpitalach prywatnych sieci Ramsay, BMI, Capio Nightingale i Priory zdobywając doświadczenie praktyczne w pracy w jednych z najlepiej zorganizowanych na świecie prywatnych jednostkach służby zdrowia. Od 2010 roku Dr Jakub Trefler pełni również w Wielkiej Brytanii rolę Clinical Partner (odpowiednik dyrektora ds. klinicznych) szkoląc i sprawując nadzór merytoryczny nad jakością pracy klinicznej jednoczasowo ponad 150 lekarzy. Ponadto od 2013 roku Dr Jakub Trefler współpracuje ściśle z General Medical Council i NHS England jako jeden z 700 w Wielkiej Brytanii tzw. Responsible Officers odpowiadając za zapewnienie najwyższych standardów wykonywania zawodu przez powiązanych z nim lekarzy w procesie tzw. rewalidacji medycznej (odnowienia prawa wykonywania zawodu).

Dr n. med. Jakub Trefler jest pomysłodawcą Reuma Centrum, które zostało stworzone z myślą o zapewnieniu pacjentom z dolegliwościami czy chorobami obejmującymi układ ruchu kompleksowej diagnostyki i leczenia oraz całościowej opieki na najwyższym, porównywalnym z krajami zachodnimi poziomie i w oparciu o najlepsze europejskie i światowe standardy.

Aby umówić wizytę z Dr n. med. Jakubem Treflerem prosimy skontaktować się z rejestracją, telefon:

22 225 01 10
Leave Comment