Wszelkie treści i forma informacji zamieszczonych na stronie internetowej Reuma Centrum nie mają charakteru reklamy i służą jedynie podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Interpretowanie treści i formy informacji zamieszczonych na stronie internetowej Reuma Centrum w sposób inny niż wyżej wymieniony jest niezgodne z intencją i wolą właściciela i współpracowników Reuma Centrum.

Zawartość strony w tym podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Współpracownicy Reuma Centrum zastrzegają sobie prawo do zmiany cen oraz podanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.

[vc_cta_button2 style=”rounded” txt_align=”center” title=”Text on the button” btn_style=”rounded” color=”blue” size=”md” position=”right” h4=”OCHRONA PRAW AUTORSKICH I TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE”]

Wszelkie prawa do strony Reuma Centrum oraz jej wszystkich elementów podlegają ochronieprawnej. Dotyczy to w szczególności oprogramowania i kodu strony, koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych,logo , znaków graficznych, treści merytorycznych.

Poprzez ochronę prawną należy rozumieć między innymi:

  • ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej
  • ochronę wszelkich publikowanych utworów zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zm.
  • ochronę innych treści i usług podlegających ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późniejszymi zm.
  • ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zm.
[vc_cta_button2 style=”rounded” txt_align=”center” title=”Text on the button” btn_style=”rounded” color=”blue” size=”md” position=”right” h4=”BEZPIECZEŃSTWO”]

Właściciel strony Reuma Centrum:

  • nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.
  • nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, jakie mogą być efektem zainfekowaniawirusami sprzętu komputerowego lub innych urządzeń w związku z dostępem i korzystaniem z tej witryny.
  • nie ponosi odpowiedzialności za treść, ochronę poufności i funkcjonowanie wszelkich stron lub witryn, do których linki zamieszczono na tej stronie.
[vc_cta_button2 style=”rounded” txt_align=”center” title=”Text on the button” btn_style=”rounded” color=”blue” size=”md” position=”right” h4=”Ochrony prywatności”]

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownicy strony podają swoje dane dobrowolnie i mają zapewnione prawo do wglądu w treść swoich danych oraz do wnoszenia poprawek.

Dodaj komentarz