Współpracownicy Reuma Centrum prowadzą naukowe badania kliniczne nad nowymi, innowacyjnymi lekami stosowanymi w różnych schorzeniach z zakresu medycyny, w szczególności reumatologii i ortopedii. Badania kliniczne mają na celu określenie sposobu działania, optymalnego sposobu dawkowania i drogi podania leków oraz ewentualnego występowania działań niepożądanych. Badania kliniczne są prowadzone między innymi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), Osteoporozę, Chorobę zwyrodnieniową stawów.

Współpracownicy Reuma Centrum mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych i podlegają ustawicznemu doskonalącemu szkoleniu zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami Dobrej Praktyki Klinicznej (GoodClinicalPractice).

Każde badanie kliniczne wymaga zgody Ministra Zdrowia oraz właściwej Komisji Bioetycznej i podlega ewidencji w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w Warszawie.

Instytucje nadzorujące badania kliniczne w Polsce i na świecie muszą jednoznacznie potwierdzić przewagę korzyści dla chorego płynących z udziału w badaniu nad potencjalnym dającym się przewidzieć ryzykiem.

Sponsorami badań klinicznych są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które przed szerokim wprowadzeniem danego leku, techniki czy preparatu leczniczego muszą dowiedzieć się czy innowacyjny lek, technika lub preparat może być bezpiecznie i skutecznie stosowany w danej chorobie. Koszty prowadzonych badań, w tym między innymi wizyt lekarskich, leków, badań dodatkowych w całości ponoszą sponsorzy badań, a badacze są zobowiązani do posiadania regulowanego prawem obowiązkowego ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowe informacje na temat dostępu do badań klinicznych udzielane są przez Współpracowników Reuma Centrum w trakcie konsultacji specjalistycznych.

Dodaj komentarz